H&M svarar på kritiken

H&M har fått se samtliga avsnitt och har valt att avböja intervju men ger en skriftlig kommentar.

Vi uppskattar engagemanget för textilarbetarna i Kambodja. Vår vision är att alla som arbetar i textilindustrin ska ha en lön de kan leva på.

Vi känner inte igen oss i den bild som ges i programmet. Det skulle vara omöjligt för H&M att verka om vi inte tog ansvar för hur de som arbetar hos våra leverantörer behandlas. Vi är väl medvetna om de utmaningar som finns inom textilindustrin och det arbete som kvarstår – men vi ser att det arbete vi utför gör skillnad och att det går åt rätt håll. Eftersom vi delar leverantörer med andra varumärken är samarbete viktigt för att förbättra situationen för textilarbetarna och även om flera utmaningar kvarstår så gör vår storlek att vi kan påverka utvecklingen i en positiv riktning. Vår lönestrategi är ett viktigt bidrag till arbetet med att uppnå rättvisare löner i textilbranschen och våra mycket strikta krav i vår uppförandekod tillsammans med vårt nära samarbete med våra leverantörer bidrar också till förbättringar. Ytterligare en viktig milstolpe är vårt Globala Ramavtal med IndustriALL Global Union och IFMetall som tecknades ifjol och syftar till att förbättra dialogen mellan parterna på arbetsmarknaden.

H&M äger inga egna fabriker utan våra kläder tillverkas av oberoende leverantörer, ofta i utvecklingsländer. Genom vår verksamhet bidrar vi till att skapa arbetstillfällen för cirka 1.6 miljoner människor som är anställda hos våra leverantörer. Vi kräver att människor behandlas med respekt och att leverantörer erbjuder sina anställda rättvisa löner och bra arbetsvillkor. Alla våra leverantörer måste underteckna vår strikta uppförandekod och vi utför tusentals kontroller varje år för att se till att den följs. Ett vanligt missförstånd är att ett plaggs pris speglar hur det är producerat. Att vi är kostnadsmedvetna på alla stadier, har få mellanhänder, en effektiv logistik och driver våra egna butiker bidrar, tillsammans med vår storlek, till att vi kan hålla låga priser.

Vi delar våra leverantörer med andra varumärken, och de fabriksanställda tjänar samma lön oavsett vilket varumärke de producerar för och oavsett vad slutpriset är i butik. Vi varken bestämmer eller betalar ut fabriksarbetarnas löner. Däremot vill vi bidra till att lönerna sätts i förhandlingar mellan arbetare, fabriksägare och regeringar, vilket är samma lösning som globala fackliga organisationer och FN-organet ILO förespråkar. Vår strategi för rättvisa levnadslöner, som lanserades 2013, är ett viktigt bidrag till arbetet med att uppnå rättvisare löner i textilbranschen. Vårt krav är att leverantörerna betalar sina anställda minst minimilön och alla de fabriker vi arbetar med i Kambodja följer detta.

Textilindustrin är den enda industrin i Kambodja där regeringen har satt en lagstadgad lönenivå. Vi tycker att det är viktigt att en lönenivå har satts och blivit lagstadgad och dessutom höjts kontinuerligt de senaste åren. Sedan 1997, då minimilönen introducerades, har den ökat till USD140 från USD40.  Den genomsnittliga lönen hos de leverantörer H&M använder sig av i Kambodja har ökat till USD152 för 2015 från USD90 för 2012. Som en jämförelse var minimilön för statsanställda USD100 per månad 2013/2014 (Källa: IMF Country Report No. 15/307, November 2015).

Siffrorna på den genomsnittliga lönen hos de leverantörer H&M använder sig av i Kambodja inkluderar obligatoriska förmåner. Statsanställdas lön är alltså inte lagstadgad. I Kambodja är det som sagt bara textilindustrin som har en lagstadgad minimilön.

Övertid är en av de vanligaste utmaningarna inom textilindustrin och något som alla parter måste samarbeta kring för att komma till bukt med. I vår uppförandekod har vi tydliga krav som anger att all eventuell övertid måste vara i enlighet med lagstiftningen, frivillig och ge rätt ersättning. Vi arbetar även aktivt med detta inom ramen för vår lönestrategi där vi bland annat arbetar med att ytterligare förbättra våra inköpsrutiner så att de leverantörer vi samarbetar med lättare kan planera sin kapacitet så att övertid minskas.

I avsnitt 3 nämns leverantören M&V Int. Manufacturing (PP) Ltd. M&V i Kambodja har totalt tre fabriker, varav två i dagsläget arbetar med H&M. Eftersom vi inte kan säkerhetsställa vilken enhet som programmet refererar till eller när innehållet är filmat är vissa delar svåra att bemöta. Tidigare arbetade vi även med den tredje enheten. Lagen i Kambodja tillåter fabriker att tillfälligt friställa arbetare i lågsäsong, så länge de ansökt och fått detta godkänt av arbetsministeriet. Hur mycket en arbetare får betalt under denna period beror på fabrikens avtal med fackförbund. I M&V:s fall betalar de sina friställda arbetare USD50 per månad, i enlighet med deras fackliga avtal.
Bilden av fabriken som avses i avsnitt 3, skickad till H&M för att förtydliga vilken enhet det gäller. Företaget har inte återkommit efter detta.

SE ALLA AVSNITT AV SWEATSHOP HÄR!